Cộng đồng

CÁC THÌ HIỆN TẠI (PRESENT TENSES)

Để diễn tả những hành động đã xảy ra gần thời điểm nói, người Anh thường sử dụng Thì hiện tại. Đây là một thì...

CÁC THÌ QUÁ KHỨ (PAST TENSES)

Thì quá khứ được sử dụng để nói về những hành động đã xảy ra trước thời điểm nói, thuộc khoảng thời gian quá khứ....
Grammar for IELTS

Tiếng Anh cho người mất gốc

Hiện nay, việc học và thi IELTS đã trở nên hết sức phổ biến, không chỉ đối với học sinh sinh viên mà còn cả...
get ready for ielts

Tủ sách không thể thiếu cho người mới bắt đầu học IELTS

Get ready for IELTS gồm 4 cuốn tương ứng với 4 kỹ năng: Reading, Listening, Writing và Speaking, là bộ sách không thể thiếu đối...
Lessons For IELTS

“Lessons for IELTS” – Bộ sách ôn IELTS đủ 4 kỹ năng

Golden Gate English xin được giới thiệu một bộ sách có thể đồng hành cùng các bạn mới bắt đầu học IELTS trên cả 4...

NHẬN NGAY HỌC BỔNG 1.000.000 VNĐ KHI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ

Call Us