IELTS 7.0 – Tuấn Đạt

Chinh phục IELTS 7.0 chỉ trong 2 tháng, thật sự vô cùng thử thách và hạnh phúc. Đặt ra mục tiêu trong thời gian rất ngắn như vậy, nhưng mình rất may mắn khi quyết định lựa chọn Golden Gate, phương pháp của các thầy cô đã thúc đẩy khả năng và tạo sức bật cho học viên rất nhiều.

NHẬN NGAY HỌC BỔNG 1.000.000 VNĐ KHI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ

Call Us