Các chứng nhận chất lượng của Trung Tâm Anh Ngữ GLN

         Chứng chỉ chất lượng ISO 9001: 2008 cao quý được công nhận bởi tổ chức Bureau Veritas Certification – Anh Quốc.

 

    Chứng chỉ Best Ielts Partner năm 2013 – 2014 do British Council trao tặng

Chứng nhận đối tác chiến lược của IDP năm 2013

Chứng nhận Top 100 thương hiệu tin dùng Thủ Đô do Liên hiệp các hội Khoa Học và Kỹ Thuật Hà Nội trao tặng

 

Chứng nhận đạt Top 100 Sản Phẩm Dịch Vụ “Mẹ Tin Dùng, Con Lớn Khôn” năm 2013 trao tặng bởi Tạp Chí Gia Đình và Trẻ Em

Cúp chứng nhận Top 3 British Council IELTS Partners năm 2011


Đặt lịch tư vấn