Grammar and Vocabulary for IELTS

Khóa luyện thi GRAMMAR & VOCABULARY FOR IELTS của chúng tôi được thiết kế giúp học viên đạt được thành tích tốt nhất có thể cho bài thi IELTS LISTENING & READING.

TRONG KHÓA GRAMMAR & VOCABULARY FOR IELTS, HỌC VIÊN SẼ:

– Rèn luyện phương pháp xây dựng cấu trúc, cũng như sử dụng các mệnh đề một cách phức tạp nhưng chính xác theo văn phong hàn lâm

– Thực hành nhiều bài tập mang tính thử thách và học hỏi những mẹo đặc biệt để nắm bắt đề thi nhanh hơn

– Các hoạt động trên lớp kết hợp với bài tập về nhà mang tính tương tác và thú vị

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC NÀY:

Học viên cần làm bài KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO với số điểm đạt mức B2 (tương đương 5.0 – 5.5) hoặc B2+ (tương đương 5.5 – 6.5)

HỌC VIÊN CÓ THỂ BẮT ĐẦU VÀO THỜI ĐIỂM NÀO?

Các khóa học mới được khai giảng liên tục cách nhau 1-2 tháng, học viên có thể vào đây để tải lịch khai giảng các khóa học mới của chúng tôi.

THỜI GIAN HỌC

Phụ thuộc vào lịch học, từ 2 – 5 buổi một tuần, mỗi buổi 3 tiếng, trong vòng 4 – 7 tuần.


Đặt lịch tư vấn