Grammar in Context – Sandra N. Elbaum

Tài liệu tiếng Anh: Grammar in Context – Sandra N. Elbaum

Am hiểu ngữ pháp không chỉ có nghĩa là bạn thuộc lòng các quy tắc ngữ pháp, mà bạn phải thực sự hiểu cách thức sử dụng chúng vào trong những tình huống thực tế. Cuốn sách “Grammar in Context” giải thích ngữ pháp thông qua các bài đọc sưu tầm thú vị và hướng dẫn người học cách áp dụng ngữ pháp bằng các bài tập đi kèm sau đó.


Đặt lịch tư vấn