WAY TO IELTS

Là khóa học giúp học viên định hình và xây dựng nền tảng tiếng Anh học thuật một cách tổng quát nhất, tạo nền móng và là bước đệm vững chắc cho việc luyện thi IELTS sau này.

Trong khóa học, học viên sẽ được:

  • Xây dựng và củng cố kiến thức ngữ pháp.
  • Mở rộng vốn từ vựng.
  • Phát triển đồng đều 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc viết.
  • Làm quen các dạng bài IELTS.

Độ tuổi nào là phù hợp với khóa học?

Tất cả các bạn học viên ở trình độ bắt đầu, đặc biệt là các bạn học sinh cấp 2. Ở giai đoạn này các bạn cần được bổ trợ các kiến thức và kỹ năng làm bài , từ đó các bạn sẽ dễ dàng lĩnh hội kiến thức tiếng Anh chuyên sâu ở các cấp độ cao hơn.

Làm sao để tham dự khóa học này?

Học viên cần làm bài kiểm tra trình độ đầu vào với mức điểm đạt tối thiểu 3.0 -3.5 IELTS hoặc trình độ qui đổi tương đương.

Lịch học như thế nào?

Các khóa học được khai giảng liên tục, 1 tuần học viên có thể chọn học từ 2 – 5 buổi. Khóa học kéo dài từ 1- 2 tháng.


Đặt lịch tư vấn