Các chứng nhận chất lượng của Trung Tâm Anh Ngữ GGE

 

Chứng nhận đạt Top 100 Sản Phẩm Dịch Vụ “Mẹ Tin Dùng, Con Lớn Khôn” năm 2013 trao tặng bởi Tạp Chí Gia Đình và Trẻ Em

Cúp chứng nhận Top 3 British Council IELTS Partners năm 2011


Đặt lịch tư vấn